HoSE xây dựng bộ chỉ số VN Diamond – VNFIN Lead và VNFIN Select dành cho cổ phiếu gần hết room và ngành tài chính

Tinmoi365.com –  HoSE xây dựng 3 bộ chỉ số cho các cổ phiếu gần hết room ngoại và cổ phiếu ngành tài chính.

VN Diamond có 10-20 cổ phiếu thành phần với tiêu chí FOL cao nhất, vốn hóa tối thiểu 5.000 tỷ đồng.VNFIN Select có tối thiểu 10 cổ phiếu thành phần thuộc VNAllshare Financials Index, vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng. VNFIN Lead cũng là chỉ số ngành tài chính nhưng không thua lỗ năm gần nhất.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo Quyết định Ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý các Bộ chỉ số Vietnam Diamond Index (VN Diamond), Vietnam Leading Financial Index (VNFIN Lead) và Vietnam Select Sector Index (VNFIN Select).

Với VN Diamond, số lượng cổ phiếu thành phần là 10-20 cổ phiếu, giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% với cổ phiếu đơn lẻ và 40% với nhóm cổ phiếu ngành. Tính ưu tiên được xem xét theo FOL (tỷ lệ sở hữu của nước ngoài) cao nhất, tiếp đến là giá trị vốn hóa mà nước ngoài có thể mua thấp nhất và giá trị giao dịch bình quân lớn nhất. Chỉ số cơ sở là 1.000 điểm.

Để có tư cách tham gia vào rổ chỉ số VN Diamond, cổ phiếu phải thuộc VN Allshare, vốn hóa thị trường tối thiểu 5.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 15 tỷ đồng, FOL tối thiểu 95%, giá trị vốn hóa mà nước ngoài còn có thể mua tối đa 500 tỷ đồng… Nếu không đủ 50 cổ phiếu thỏa điều kiện thì sẽ xem xét lựa chọn cổ phiếu theo giá trị vốn hóa giảm dần đến đủ 50 cổ phiếu.

HoSE xây dựng bộ chỉ số VN Diamond, VNFIN Lead và VNFIN Select dành cho cổ phiếu gần hết room và ngành tài chính - Ảnh 1.

Với VNFIN Select, đây là các cổ phiếu thuộc chỉ số ngành tài chính – VNAllshare Financials Index hiện hành. Rổ chỉ số gồm tối thiểu 10 cổ phiếu thành phần, giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% với cổ phiếu đơn lẻ. Chỉ số cơ sở là 1.000 điểm.

Chỉ số lựa chọn các cổ phiếu có giá trị vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng và giá trị giao dịch tối thiểu 1 tỷ đồng. Nếu không đủ 10 cổ phiếu sẽ xem xét lựa chọn theo giá trị giao dịch giảm dần.

Với VNFIN Lead, đây cũng là các cổ phiếu thuộc chỉ số ngành tài chính -VNAllshare Financials Index hiện hành nhưng có lợi nhuận sau thuế không âm theo BCTC kiểm toán năm gần nhất. Chỉ số sẽ có tối thiểu 10 cổ phiếu với giới hạn tỷ trọng 15% đối với cổ phiếu đơn lẻ. Chỉ số cơ sở là 1.000 điểm.

Các cổ phiếu lọt chỉ số phải có giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng và tỷ suất quay vòng tối thiểu 0,1%. Nếu không đủ 10 cổ phiếu sẽ xem xét theo giá trị giao dịch giảm dần và vốn hóa lớn hơn.

HoSE xây dựng bộ chỉ số VN Diamond, VNFIN Lead và VNFIN Select dành cho cổ phiếu gần hết room và ngành tài chính - Ảnh 3.

Trước đó, theo nguồn tin của Người đồng hành, Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đang huy động vốn cho 2 quỹ đầu tư chỉ số (ETF) cho các cổ phiếu gần hết room và cổ phiếu ngành tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *