HoSE xây dựng bộ chỉ số VN Diamond – VNFIN Lead và VNFIN Select dành cho cổ phiếu gần hết room và ngành tài chính

Tinmoi365.com –  HoSE xây dựng 3 bộ chỉ số cho các cổ phiếu gần hết room ngoại và cổ phiếu ngành tài chính. VN Diamond có 10-20 cổ phiếu thành phần với tiêu chí FOL cao nhất, vốn hóa tối thiểu 5.000 tỷ đồng.VNFIN Select có tối thiểu 10 cổ Xem thêm