Agribank vượt loạt ngân hàng để lên vị trí á quân lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm

Tinmoi365.com –  Agribank vượt loạt ngân hàng để lên vị trí á quân lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm, lương bình quân nhân viên cũng vọt lên 27,5 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2019 của Agribank tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Xem thêm