Chi tiết Aprilla RSV-4 X Super Sport Limited giá hơn 1 tỷ đồng chỉ 10 chiếc trên toàn thế giới

Tinmoi365.com –  Aprilia RSV4 X Super Sport Limited là một phiên bản kỷ niệm rất đặc biệt chỉ giới hạn ở số lượng 10 chiếc trên phạm vi toàn cầu. Được thiết kế riêng bởi bộ phận Aprilia Racing, chỉ có đúng 10 chiếc 2020 Aprilla RSV-4 X Super Sport Limited Xem thêm